Attester

 • kørekortsattest < 65 år: 400,-
 • kørekortsattest > 74 år. 500,-
 • sygemelding/fri attest vedr. sygdom/anden lægeerklæring: 400,-
 • mulighedserklæring: 500,-
 • varighedserklæring forlanget af arbejdsgiver: 500,-
 • sygemelding ved eksamen: 350,-
 • rejseafbestillingsattest: 650,-
 • dansk indfødsretsattest 1.500,-
 • attest for fritagelse af sikkerhedssele: 500,-
 • handicap skilt/invalideskilt: 375,-
 • pille-pas inden udlandsrejse: 100,-
 • henvisning til sundhedsforsikring: 100,-
 • privatkonsultation (gruppe 2): 350,-
 • journaludskrift: per side 10,-
 • andre attester efter skønnet tidsforbrug.