Klinikken tilbyder

Lægeklinikken tilbyder:

blodprøvetagning dagligt

akutte blodprøvekontroller: blodprocent (Hgb), blodsukker (BS), langtidsblodsukker (HbA1c), CRP (hurtigt infektionstal), SR (det “gamle” infektionstal/sænkningsreaktion). Svar på disse blodprøver fås direkte i klinikken.

- INR: (blodets fortyndingsgrad under Marevan-behandling).

Urin-analyser: urin stix for infektionstegn (svar direkte), urindyrkning for bakterie resistens (med svar dagen derpå), urin HcG (graviditetstest med svar direkte).

Sårbehandling

Elektrokardiogram (EKG)

Lungefunktionsundersøgelse (spirometri – også med anstrengelsestest)

Priktest/RAST-test (allergitest) og generel allergiudredning og screening

Vaccinationer og vaccinationsrådgivning ved rejser

Smear (screeningstest for livmoderhalskræft)

Tympanometri (øretest for væske i mellemøret)

Diabetes: udredning og kontrol

Astma: udredning og kontrol

KOL (rygerlunger): udredning og kontrol

Blodtryksforhøjelse: udredning og kontrol

Osteoporose: udredning og kontrol

Demens: initial udredning

Inkontinens: udredning

Vægttab samtaler, maddagbog og kontrolvejninger

Rygestop samtaler – støtte og vejledning

Antabus udlevering og opfølgning ved alkohol misbrug

Nedtrapning af medicinforbrug/misbrug

– Udfærdigelse af diverse attester (kørekort, forsikringsattester, skadesanmeldelser, invalideskilt etc.)

Helbredscheck: diverse blodprøver, kontrol af blodtryk samt evt. EKG og medicingennemgang.

Graviditetsundersøgelse efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Børneundersøgelser inkl. vaccination efter børnevaccinationsprogrammet i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Og naturligvis almindelige konsultationer med lægefaglige problemstillinger.